Gemeente Rhenen


Informatieavond Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst


1 juli 2009 - Op 6 juli 2009 wordt de informatieavond 'Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst'in het dorpshuis van Elst, Rijksstraatweg 164 in Elst gehouden. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Ter hoogte van Elst (gemeente Rhenen en Utrechtse Heuvelrug) op de noordoever van de Neder-Rijn wordt ruimte voor de rivier gecreëerd door een zogenaamde obstakelverwijdering op het terrein van en rondom de voormalige machinistenschool Elst.

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van de maatregel Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst en gaat graag met u in overleg om het plan in 2009 en 2010 uit te werken. De uitvoer van het project staat gepland voor 2012 en 2013.

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst is één van de 39 maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regio en Rijk samen om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied te verbeteren.

Voor nadere informatie kunt u een bezoekje brengen aan de website www.ruimtevoorderivier.nl/machinistenschool.

Het doel van de avond is om u te informeren over de stand van zaken van het project. Rijkswaterstaat hoort graag vanuit de omgeving of er behoefte is om mee te denken in het planproces.

Dat kan bijvoorbeeld door persoonlijke gesprekken met direct betrokken of door deel te nemen in de omgevingswerkgroep.

Hoe deze inbreng in zijn werk zal gaan wordt toegelicht tijdens deze avond. Tevens zal de aankoop van de steenfabriek door Rijkswaterstaat worden toegelicht.