Gemeente Tilburg

Persbericht

1 juli 2009

Nieuwe brochure maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veertien Tilburgse ondernemers geportretteerd

De gemeente Tilburg brengt op maandag 6 juli een gloednieuwe brochure uit over maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO). In de brochure staan maar liefst veertien portretten van Tilburgse bedrijven die een koploperspositie op het gebied van MVO innemen. "Precies op tijd want in deze economisch zware tijden biedt deze duurzame manier van ondernemen echt soelaas. Goed voorbeeld doet volgen en ik hoop dat MVO dan ook door nog meer ondernemers wordt opgepakt," aldus Joost Möller, wethouder Economische Zaken. De brochure wordt maandag 6 juli gepresenteerd tijdens een MVO-bijeenkomst bij het bedrijf Geofox Lexmond.

Niet afgebakend

Steeds meer consumenten en organisaties vragen tegenwoordig naar maatschappelijk verantwoorde producten en diensten. Slimme ondernemers, zoals de veertien Tilburgse koplopers, spelen in op deze ontwikkeling.
MVO is geen afgebakend terrein maar een breed begrip. Elke ondernemer kan daaraan zijn eigen invulling geven. In de visie van de gemeente moet een bedrijf in elk geval streven naar duurzaamheid op het gebied van personeel en integriteit, milieu, energie, klimaat, inkoop en marketing.

People, planet en profit

De gemeente Tilburg komt geïnteresseerde ondernemers onder meer tegemoet met een subsidie.
Tot en met 2012 is per jaar EUR100.000,- beschikbaar voor concrete initiatieven. Bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, komen steeds drie aspecten terug. De onderneming streeft naar een gezond bedrijfsrendement (profit), een beter milieu (planet) en meer welzijn voor de medewerkers en de maatschappij (people). "Aangetoond is dat duurzaam ondernemen op termijn ook echt loont. Ook voor kleinere bedrijven. Er wordt meer energie bespaard en het ziekteverzuim vermindert. Allemaal zaken die winst opleveren en dat is op het moment voor veel ondernemers ontzettend belangrijk, " aldus Möller.

---