Gemeente Maassluis

Tentoonstelling veteranen in foyer van het stadhuis

Van maandag 6 juli tot en met donderdag 16 juli is de tentoonstelling Veteranen ingezet in dienst van de vrede te zien in de foyer van het stadhuis.Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Deze tentoonstelling is in opdracht van het Comité Nederlandse Veteranendag gemaakt door historicus Klaas Kornaat en vormgever Marius van Leeuwen. Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen zonder veteranen in hun omgeving, weinig kennis hebben over veteranen en hun voormalige werk. De tentoonstelling, die met 12 manshoge panelen een indringend beeld schetst van het werk van Nederlandse veteranen, moet helpen dit kennisgat te dichten. Of zoals de staatssecretaris van Defensie bij de opening van de eerste fototentoonstelling opmerkte: "Om onze veteranen recht te doen is het belangrijk dat we meer over hen te weten komen. Je weet pas hoe het is, als je er bent geweest en het hebt gevoeld". De tentoonstelling informeert over het werk van veteranen, de achtergronden van missies, zorgaspecten en de Nederlandse Veteranendag. Acht persoonlijke verhalen van veteranen zijn op beeld te volgen.
De strijd van de militairen in de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, maar ook de inzet in Korea en Nieuw-Guinea komt aan de orde.
Ook wordt er ruim aandacht besteed aan het grote aantal vredesoperaties, meestal in het kader van de Verenigde Naties, waaraan door jonge Nederlanders werd deelgenomen.