Gemeente 's-Hertogenbosch


01-07-2009
Commissievergadering Bestuurszaken 6 juli vervalt

Vanwege het ontbreken van bespreekstukken gaat de geplande commissievergadering van 6 juli niet door. Het raadsvoorstel over wijziging van art. 96 APV wordt als hamerstuk naar de raad van 14 juli doorgestuurd.