Vlaamse Overheid

op de Luchthavenlaan (N211) tijdens de zomermaanden

AWV waarschuwt voor verkeershinder op de Luchthavenlaan (N211) tijdens de zomermaanden

Vlaamse overheid

donderdag 2 juli 2009

De werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex 'Vilvoorde-Luchthavenlaan': aanpassingen voor vlotter en veiliger verkeer

Na de bouw van de fietsbrug over de E19 het voorbije weekend, begint op 6 juli de volgende fase van het project 'de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem'. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dan met werkzaamheden aan de brug van de Luchthavenlaan (N211) over de E19. De werkzaamheden passen in de dubbele doelstelling van de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven: het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op het verkeersknooppunt van de Luchthavenlaan, de Haachtsesteenweg (N21) en het op- en afrittencomplex van de E19 Vilvoorde-Luchthavenlaan. De werkzaamheden worden in de zomer uitgevoerd, omdat ze met heel wat hinder gepaard zullen gaan. Er zal immers maar één in plaats van twee rijstroken beschikbaar blijven, zowel in de richting van Melsbroek en Brucargo, als in de richting van Vilvoorde.

Van 6 juli tot en met 15 augustus: aanpassingen en herstellingswerkzaamheden aan de brug (ernstige verkeershinder) De brug over de E19 is verouderd en moet aangepast worden aan de wijzigingen die het op- en afrittencomplex 'Vilvoorde-Luchthavenlaan' zal ondergaan vanaf begin augustus. Om de hinder te beperken, worden de herstellingswerkzaamheden en de aanpassingen aan de brug gespreid over de komende drie jaar (2009, 2010 en 2012), telkens tijdens de zomermaanden. Dan is er gewoonlijk minder verkeer op de wegen.

De brug zal veiliger worden voor het verkeer. Er komen nieuwe veiligheidsstootbanden en het wegdek wordt heraangelegd. Vanaf oktober hoeven fietsers de Luchthavenlaan niet meer te gebruiken, omdat de nieuwe fietsbrug dan in gebruik wordt genomen.

Van 3 augustus tot eind oktober: nieuwe lus aan het op- en afrittencomplex 'Vilvoorde-Luchthavenlaan' (weinig verkeershinder) De werkzaamheden aan de brug (die zullen duren tot en met 15 augustus) zullen overlappen met de aanleg van de nieuwe op- en afritten Vilvoorde-Luchthavenlaan van de E19. Op 3 augustus start de aannemer met de aanleg van een nieuwe oprit voor het verkeer dat uit Brucargo of Melsbroek komt en dat naar Brussel rijdt, en met een nieuwe afrit voor het verkeer dat uit Antwerpen komt en dat naar Vilvoorde rijdt. Het verkeer op de Luchthavenlaan wordt dan over versmalde rijstroken geleid, maar zal daarbij steeds zijn totale capaciteit van twee rijstroken behouden. De hinder voor het verkeer zal op die manier beperkt blijven.

Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven: verdere planning Half 2010, na de heraanleg van de bestaande op- en afrit aan de andere kant van de Luchthavenlaan (in de zuidwestelijke lus), start dan de aanleg van de nieuwe opritten van de E19 richting Antwerpen. Er komt een oprit op het gelijkgrondse niveau (niveau 0) voor (personen)verkeer vanuit Melsbroek, en een tweede oprit die het (vracht)verkeer van Brucargo over een nieuw viaduct (niveau +1) naar de E19 zal leiden. Door het vrachtvervoer te scheiden van het personenverkeer, zal de verkeerssituatie aan de Luchthavenlaan en het kruispunt met de Haachtsesteenweg aanzienlijk veiliger worden.

De nieuwsflash die als bijlage bij dit persbericht verspreid wordt, bevat een overzichtsplan en schematische weergaven van de werkzaamheden.

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Anton De Coster, communicatieverantwoordelijke Tel: 02 257 23 11
Fax: 02 257 23 80
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Bijlagen:


* Nieuwsflash Noordelijke Ontsluiting (pdf, 2139 kB)