Gemeente Medemblik

51631 / 60114 51631

Nieuws

Raadsvergadering 6 juli

Op maandag 6 juli 2009 om 20.00 uur vindt de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Midwoud plaats.

Agenda

A. Algemeen

1. Opening/moment stilte

2. Loting volgorde stemming

3. Spreekrecht burgers *

4. Vaststelling agenda

5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de raad d.d. 11 juni 2009

B. Voorstellen waarbij discussie niet nodig wordt geacht (n.v.t.)

D. Bespreekpunten

1. Welstandsnota Medemblik

2. Harmoniseren van het beleid inzake windenergie
3. Nota Kunst & Cultuur

4. Inrichting van de algemene vergadering van aandeelhouders Pekelharinghaven B.V.
(wordt nagezonden)

5. Alternatief dekkingsplan Bloesemgaerde

E. Initiatiefvoorstellen (n.v.t.)

F. Begroting

1. Begrotingswijzigingen

G. Afronding

1. Rondvraag

2. Sluiting


---


* Spreekrecht burgers

Spreekrecht staat open voor burgers met uitzondering van onderwerpen waartegen bezwaar en beroep mogelijk is of is geweest, over benoemingen en over onderwerpen waarover een klacht volgens art. 9.1 Awb kan worden ingediend. Wie van het spreekrecht gebruik wil maken, krijgt gedurende maximaal vijf minuten de gelegenheid om dit te doen. Spreekrecht dient voor aanvang van de vergadering bij de griffier aangevraagd te worden - met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord zal worden gevoerd. Postadres Gemeente Medemblik, Postbus 7, 1670 AA Medemblik. Telefoon: 0229-548282/06-22504129. E-mail: griffie@medemblik.nl.


---

Gemeenteraad live op televisie

De vergadering is live op televisie te zien via Radio-Televisie Westfriesland (RTW), kanaal nummer S 12+ (240,00 Megahertz). De uitzending begint om 20.00 uur met het spreekrecht voor burgers. Aansluitend start de raadsvergadering. Kijkers die gebruik maken van digitale ontvangst, treffen dit kanaal niet aan bij de digitale zenders.