Persbijeenkomst 6-7: presentatie intern. melkprijzenonderzoek LTO

02/07/2009 11:54

LTO Nederland

Onderwerp : uitnodiging persbijeenkomst intern. melkprijsonderzoek LTO 6-7

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de presentatie van de 10e 'LTO Internationale Melkprijsvergelijking' (2008 en ontwikkelingen eerste maanden 2009). Dit gebeurt op:

Maandag 6 juli a.s. om 10.00 uur

Locatie: melkveebedrijf fam. A. van de Berg, Abbekesdoel 59, 2971 VC, Bleskensgraaf,

tel. 06 2397 8975.

Het programma :


1. Welkom door Siebren Reitsma, lid van de LTO-Vakgroep Melkveehouderij en LTO-portefeuillehouder zuivelbeleid.


2. Presentatie van de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2007 door Siem-Jan Schenk, voorzitter van de LTO-Vakgroep Melkveehouderij en Willem Koops (PZ); het PZ voert het vergelijkend onderzoek uit in opdracht van LTO Melkveehouderij.


3. Vragen en discussie


4. Om rond 11.30 uur volgt met rundveehouder Ad van de Berg een rondleiding over het bedrijf. Er wordt voor een bescheiden lunch gezorgd.

Aansluitend op deze uitnodiging treft u wat beknopte informatie over de Internationale Melkprijsvergelijking van LTO. Tijdens de bijeenkomst zal er ook informeel ruim voldoende tijd zijn om in te gaan op de actualiteit en toekomstverwachtingen.

Wenst u vooraf het onderzoek in te zien, dan is dat mogelijk. In dat geval stuur ik het u graag toe per E mail, maar dan wel onder embargo tot maandag 6 juli a.s. 11.00 uur.

Heeft u verder nog vragen, dan weet u mij te vinden (06 - 5373 6017).

Graag tot ziens komende maandag.

Verzoek: indien u van plan bent deze persbijeenkomst bij te wonen, meldt u zich dan - i.v.m. aantal rapporten en de lunch - per e-mail aan (jluiten@ltonoord.nl). Alvast bedankt.

http://www.lto.nl