Gemeente Nuenen


Burgemeester Ligtvoet geeft startsein Platform Nuenen-Zuid

Op maandag 6 juli a.s. om 20.00 uur geeft burgemeester mr. W.R. Ligtvoet formeel het startsein voor Platform Nuenen-Zuid. Het platform is het resultaat van een pilot die de afgelopen twee jaar in vier wijken in Nuenen-Zuid heeft gedraaid. Het platform start met een vertegenwoordiging van twaalf wijken of delen van wijken die gaan samenwerken als adviesorgaan voor het gemeentebestuur en vergelijkbaar zijn met de dorpsraden Gerwen en Nederwetten en de wijkraad Eeneind binnen de gemeente. Uitbreiding met andere wijken is mogelijk en wordt gestimuleerd door het platform.

Het streven is in de toekomst een platform te starten in Nuenen-Centrum, Nuenen-Oost en later in Nuenen-West. De belangrijkste voorwaarde is dat het wordt gedragen door de burgers.

Â

De schaalgrootte van het platform is afgestemd op de onderwerpen waarmee men zich gaat bezighouden, waardoor de betrokkenheid en samenwerking het meest effectief en efficiënt zijn. Hiervoor is een werkwijze bedacht die op maandagavond 6 juli kort wordt toegelicht.

Tijdens deze bijeenkomst in de commissiekamer van het gemeentehuis wordt onder andere teruggeblikt op de pilot, hoe het samenwerkingsverband tot stand is gekomen en waarop het plaform zich in de toekomst gaat richten.