Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht

2 juli 2009

Inzicht in rijpingsproces eicel geeft mogelijk betere resultaten IVF-behandeling

Gedurende de rijping veroorzaken bepaalde eiwitten veranderingen in de eicel en communiceert de eicel met de omliggende beschermingscellen. Deze processen beïnvloeden de slagingskans van de bevruchting bij zowel dier als mens. Dat concluderen twee promovendi aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De opgedane kennis is onder andere belangrijk voor onderzoek naar nieuwe vormen van anticonceptie, verbetering van IVF-behandelingen, en productie van embryonale stamcellen.

Eicelrijping is een ingewikkeld proces dat zich rond het moment van ovulatie in een of enkele geselecteerde eicellen afspeelt. Het rijpingsproces bepaalt of een rijpe eicel al dan niet geschikt is om bevrucht te worden en zich te ontwikkelen tot een embryo. Promovenda Leni van Tol onderzocht bij runderen en vervolgens bij mensen de rol van beschermingscellen die om de eicel liggen, de zogenaamde cumuluscellen. Het nauwe contact van deze cellen beïnvloedt en weerspiegelt de kwaliteit van de ingesloten eicel.

Slagingskans voorspellen

Om de voor de vrouw ingrijpende IVF-behandeling te verlichten, is meer kennis over de slagingskans van een bevruchting, en dus over de kwaliteit van de gewonnen eicellen nodig. In een vervolgonderzoek in samenwerking met het UMC Utrecht zullen wetenschappers kijken of de slagingskans bij bevruchting van de eicel, aan de hand van de cumuluscellen beter te voorspellen is. Ze maken hierbij gebruik van de fundamentele kennis die Van Tol tijdens haar onderzoek opdeed.

Eiwitten

Ook andere processen tijdens de eicelrijping zijn van invloed op de slagingskans van de bevruchting. Promovendus Jurriaan Hölzenspies onderzocht welke eiwitten een rol spelen bij de eicelrijping bij varkens. De kennis over deze moleculaire processen tijdens de eicelrijping zijn belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van anticonceptie, behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen, verbetering van reageerbuisbevruchtingen en de productie van embryonale stamcellen.

Promotie

Jurriaan Hölzenspies promoveert op maandag 6 juli om 12.45 in het Academiegebouw te Utrecht met zijn proefschrift 'Moleculaire en structurele aspecten van eicelmaturatie'.

Leni van Tol promoveert op woensdag 8 juli om 12.45 uur in het Academiegebouw te Utrecht met haar proefschrift 'Intra-folliculaire interacties die de eicelrijping bij zoogdieren beïnvloeden'.