Gemeente Kapelle

Discussieavond Abbekindersezandweg, Kloetinge

Op maandag 6 juli 2009 organiseert waterschap Zeeuwse Eilanden een discussieavond over de verkeerssituatie op de Abbekindersezandweg te Kloetinge. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Deze discussieavond vindt plaats in Hotel Terminus, Stationsplein
1 in Goes. Dagelijks be-stuurslid van het waterschap, mevrouw W.C. Brouwer, is tijdens deze avond aanwezig.

De dynamiek van de Goese stadsrand zorgt al jaren voor verkeersoverlast en onveiligheid op de Abbekindersezandweg. In december 2002 en februari 2003 heeft het waterschap met belangheb-benden gesproken over oplossingsrichtingen. Dit heeft echter niet geleid tot een structurele op-lossing. Het verkeer blijft in dit gebied toenemen en het waterschap is zich bewust van de risi-co's. Begin dit jaar heeft het waterschap met belanghebbenden gesproken en zijn ideeën en me-ningen besproken. Het waterschap zou enkele oplossingen uitwerken. Dit is gebeurd en tijdens deze tweede discussieavond wil het waterschap de oplossingen bespreken en samen een besluit nemen over de meest effectieve maatregel.

Middelburg, 2 juli 2009

Danielle Steijn-Laing
afdeling Communicatie
tel. 0118-621368