Tweede Kamer der Staten Generaal

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt van maandag
6 tot en met vrijdag 10 juli 2009 een werkbezoek aan Parijs. Het bezoek staat in het teken van de Governance in de ziekenhuiszorg in Frankrijk.

Het programma begint met een bezoek aan het Franse ministerie van gezondheid en sport. De leden voeren daar diverse gesprekken over het Franse beleid inzake ziekenhuiszorg. Vervolgens ontmoeten de leden de commissievoorzitters van de Franse commissie voor gezondheid van de Nationale Assemblee en van de Senaat.

Daarnaast spreekt de delegatie met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties voor overheidsziekenhuizen, voor privé ziekenhuizen en voor artsen. Ook heeft een ontmoeting plaats met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars. Tot slot bezoeken de leden Genopole. Dit is een centrum voor medische innovatie.

De delegatie bestaat uit de volgende leden:
Mw. P. Smeets (PvdA, voorzitter)
Mw. J. Schermers (CDA)
Mw. M. Smilde (CDA)
Dhr. E. van der Veen (PvdA)
Dhr. van Gerven (SP)
Dhr. S. Blok (VVD)