Gemeente Leeuwarderadeel


Wegwerkzaamheden in Koarnjum en Jelsum

03-07-2009 12:16

Met ingang van maandag 6 juli start de aannemer met het herstraten van achtereenvolgens de Martenawei in Koarnjum en de Boarnsylsterwei in Jelsum.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond 1 oktober 2009 afgerond zijn.
Tijdens de bouwvakvakantie (vrijdag 19 juli vanaf 18.00uur tot maandagmorgen 10 augustus 2009 tot 7.00 uur) vinden er geen werkzaamheden plaats en zal de gehele weg toegankelijk zijn.

De straten worden in de richting van Koarnjum naar Jelsum stapsgewijs in vakken van ca. 100 meter lengte aangepakt. Deze vakken worden afgesloten middels een afzetting. Zolang deze afzetting is aangebracht mag dit gedeelte van de straat niet door auto's worden ingereden. De werkzaamheden zullen zoveel korter als langer duren dan noodzakelijk is.

---