Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 5. Juli

Openbare optredens van de ministers Cramer en Van der Laan, week 28

03-07-2009

Agenda publieke optredens van minister Cramer (Ruimte en Milieu) en minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie).

Minister Cramer

Maandag 6 juli

13.30 - 14.30 uur, in gebruikstellen rookgasreinigingsinstallatie Aluchemie, Rotterdam

22.55 - 00.00 uur, behandeling Drinkwaterwet, Eerste Kamer

Dinsdag 7 juli

16.35 - 18.10 uur, behandeling Drinkwaterwet, Eerste Kamer

Woensdag 8 juli

13.00 - 14.00 uur, in ontvangst nemen rapport VROM-raad: "Dynamisering gebiedsgericht milieubeleid", Nieuwspoort

Minister Van der Laan

Maandag 6 juli

12.30 - 17.00 uur, Wijkenbezoek Bos en Lommer, Amsterdam

Nieuwsberichten