Organisaties investeren weinig in vitaliteit

06/07/2009 09:00

Holland Fit B.V.

Rotterdam, 3 juli 2009

Uit onderzoek van Holland Fit blijkt dat organisaties nog steeds in de fitheid van medewerkers investeren. 7 op de 10 organisaties zegt te doen aan gezondheidsmanagement. Hierbij dient wel aangetekend dat in 50% van de gevallen minder dan 50 euro beschikbaar is per medewerker. Het is daarmee de vraag of daadwerkelijk werk gemaakt wordt van vitaliteit door Nederlandse werkgevers.

Gezondheidsbeleid aanpassen?

Organisaties die wel in gezondheidsmanagement investeren, zijn tevreden met hun beleid. Zij hebben weinig behoefte aan veranderingen. De voornaamste reden om niet verder te investeren in vitaliteit is het beperkte gebruik van reeds aangeboden mogelijkheden. Organisaties willen geen extra tijd en geld spenderen aan aangepast gezondheidsbeleid.

Bedrijfssport

Bij de organisaties die wel investeren in vitaliteit, wordt voornamelijk aan bedrijfsfitness gedaan. Veel van de 106 ondervraagden gaf aan dat medewerkers matig gebruik maken van de bedrijfsfitnessregeling. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat medewerkers vaak bij slechts één sportinstelling kunnen sporten.

Vitaliteitprogramma

Slechts 8% van de bevraagde organisaties implementeert een compleet vitaliteitprogramma. Dergelijke programma's worden als kostbaar doch succesvol beschouwd. Een groot voordeel is dat medewerkers herhalend worden geprikkeld en gestimuleerd om aan de slag te gaan.

http://www.fitpas.nl