G8 moet investeren in landbouw

06/07/2009 09:35

Cordaid

De landbouw in ontwikkelingslanden is 25 jaar lang verwaarloosd. Nu de wereld te maken heeft met een economische, klimaat- en voedselcrisis roept Cordaid de deelnemers aan de G8 dan ook op landbouw weer prioriteit te geven. In het landbouwbeleid moeten kleine producenten centraal staan.

De eerste drie maanden van 2009 zijn de voedselprijzen opnieuw gestegen. Dat is een zware slag voor mensen in ontwikkelingslanden die 80 tot 100% van hun inkomen aan voedsel uitgeven. Een miljard mensen lijdt op dit moment honger en nog eens een miljard is ondervoed. Driekwart van de mensen met honger woont op het platteland.

De voedselprijzen zijn opgedreven door speculatie op de markt, de verbouw van gewassen voor biobrandstoffen en de groeiende vleesconsumptie in opkomende economieën als China en India. Voedselzekerheid staat dan ook hoog op de agenda van de G8. Minister-president Balkenende die op 9 en 10 juli deelneemt aan de G8 bijeenkomst zal over dit onderwerp spreken.

Cordaid en haar partnerorganisaties zoals de National Smallholder Farmers Association of Malawi (NASFAM) pleiten voor een landbouwbeleid waarin de kleine producenten centraal staan. "Dan gaat het niet alleen om boeren, maar ook om verwerkers, distributeurs en handelaren van agrarische producten", zegt beleidsmedewerker Bob van Dillen. "Verder pleiten wij voor een gedragscode voor het opkopen van grote stukken landbouwgrond

door multinationals, zodat dit niet ten koste zal gaan van de voedselvoorziening voor de lokale bevolking in ontwikkelingslanden."

Een derde eis van Cordaid is dat alle G8 landen 10% van het budget dat bestemd is voor ontwikkelingshulp aan landbouw en rurale ontwikkeling moeten geven. Dat dit beleid vruchten afwerpt, blijkt in Malawi. "Door subsidies van de overheid is de landbouwproductie enorm toegenomen", aldus van Dillen. "Malawi is nu niet langer een voedsel importerend, maar een voedsel exporterend land."