European Union| | | |

|RAAD VAN         |                    |NL     |
|DE EUROPESE UNIE     |                    |      |
|Brussel, 2 juli 2009                        |
|11675/09 (Presse 205)                        |
|P 77/09                               |
|(OR. fr)                              |
|PERSMEDEDELING                           |
|Betreft:                              |
|Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de |
|politieke situatie in Niger                     |
De Europese Unie is ernstig bezorgd over de jongste politieke ontwikkelingen in Niger. Het besluit van het voorzitterschap om een beroep te doen op artikel 53 van de grondwet, buiten de controle van het Parlement om, en vervolgens het constitutionele hof te ontbinden, is een klap voor de democratie in Niger.

De Europese Unie roept de Nigerese autoriteiten op zich verantwoordelijk op te stellen en de democratische verworvenheden van het land niet ter discussie te stellen. De Europese Unie hecht zeer aan de handhaving van de stabiliteit in het land en de eerbiediging van de democratische waarden en van de rechtsstaat, die een essentieel onderdeel van de Overeenkomst van Cotonou vormen.

De Europese Unie roept alle politieke actoren op tot dialoog en spoort hen aan een vreedzame oplossing voor de huidige politieke crisis te zoeken.

De Europese Unie is ingenomen met de inspanningen van de Afrikaanse Unie (AU) en van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) om een democratische ontwikkeling in Niger te bewerkstelligen.

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.


*Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.