ABVAKABO FNV

Lerares moet weg om relatie

Het schoolbestuur van de Montessorischool in Breda plaatst een lerares over omdat ze een relatie heeft met een collega. Dit is het gevolg van een regel die de school in augustus 2008 heeft ingevoerd. Die stelt dat het ongewenst is dat schoolpersoneel dat familie van elkaar is op dezelfde locatie werkzaam is.

`Dit beleid is vastgesteld naar aanleiding van een aantal casussen, zoals directeuren die hun eigen partner moesten beoordelen', vertelt Olav Brouwer, voorzitter van het schoolbestuur. De maatregel is volgens Brouwer ingevoerd om de onderwijskwaliteit en -continuïteit te waarborgen.

Niets aan de hand
De ouders zijn het niet eens met de maatregel en het toepassen ervan, waardoor een lerares nu van school moet omdat ze een relatie heeft met een collega. De ouders kunnen zich voorstellen dat de regel wordt toegepast indien de betrokken leiding aan elkaar zouden moeten geven of wanneer hun relatie leidt tot problemen op school. Maar in dit geval is er niets aan de hand: alle ouders zijn tevreden over het functioneren van de leerkrachten.

Zorgen over toekomst
Volgens de ouders komt juist door de gedwongen overplaatsing van de leerkracht de kwaliteit en continuïteit van onderwijs voor de kinderen in gevaar, temeer omdat in het Montessori-onderwijs kinderen drie achtereenvolgende jaren dezelfde leerkracht houden en de betrokken leerkracht slechts één jaar met deze groep begonnen was. De ouders maken zich zorgen over de toekomst van de school. Ze vinden dat niet het beleid, maar goede en gemotiveerde leerkrachten de basis zijn van goed onderwijs. Stichting Markant stelt het systeem boven de mens. Ouders vrezen dat door deze wijze van aansturing door directie en bestuur de kwaliteit van onderwijs in de toekomst zal dalen.

petitie
De bezorgde ouders hebben inmiddels een website gelanceerd en gaan de komende tijd actie voeren tegen het besluit van het schoolbestuur, onder meer door het aanbieden van een petitie.