Nederlandse Orde van Advocaten

Nieuws

Kamervragen gegevensverstrekking DAS

Kamerlid Arda Gerkens van de SP stelde vragen over de manier waarop Rechtsbijstandsverzekeraar DAS gegevens van klanten aan derden doorgeeft. DAS hanteert een systeem waardoor tussenpersonen klantdossiers kunnen inzien, nadat de klant daartoe een machtiging heeft afgegeven door een hokje aan te vinken op een extra beveiligde site. De klant kan per schadedossier aangeven of de tussenpersoon inzage krijgt in zijn dossier, en die toestemming ook per dossier weer intrekken. Verzekerden worden schriftelijk geïnformeerd over de voor- en nadelen van gegevensverstrekking. DAS voldoet daarmee naar eigen zeggen aan de eisen van het 'informed consent'. Vorig jaar werd rechtsbijstandsverzekeraar SRK door de rechter op de vingers getikt voor het doorgeven van klantgegevens aan derden. De Haagse rechter achtte dat in strijd is met de geheimhouding, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid die een rechtshulpverlener zijn cliënten moet bieden. SRK belt inmiddels met de cliënt om diens toestemming te vragen. DAS meent dat `de informatie die mondeling verstrekt wordt niet wezenlijk zal verschillen van de informatie die DAS nu schriftelijk verstrekt,' schrijft de verzekeraar in een persbericht. Kamerlid Gerkens wil nu weten of Albayrak deze werkwijze wel goedkeurt, en of DAS van tevoren heeft overlegd met de Autoriteit Financiële Markten, het College Bescherming Persoonsgegevens, en het Verbond van Verzekeraars. (TS)

---