Nederlandse Orde van Advocaten

Nieuws

Strijd over rechters in tuchtcollege

Als rechters als zodanig in de Raden en Hof van Discipline moeten blijven zitten, zoals ze nu doen, dan wil de Raad voor de rechtspraak de verantwoordelijkheid hebben voor de 'bemensing en bedrijfsvoeringsondersteuning' van de tuchtcolleges. Dat schreef Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Justitie. Het EVRM verplicht helemaal niet tot rechters in tuchtcolleges van de advocatuur, volgens de Raad. Al kan dit, gezien de 'kennis, vaardigheden en attitude', wel wenselijk zijn. Maar dan wil de Raad ook zeggenschap, anders is deelname van rechters q.q. 'onwenselijk'.
AR-lid Herbert Cotterell zegt dat de Orde hecht aan de bestaande mengvorm: wel rechters in de colleges, maar niet onder de vleugels van de Raad. 'Er moeten rechters in om de tuchtrechtspraak EVRM-proof te maken. Onder andere prof. Alkema heeft geadviseerd dat je er anders niet honderd procent zeker van bent. Zonder rechters zou die zekerheid jarenlange procedures vergen. De rechters worden nu voor een paar dagdelen per week betaald door het rijk, de Orde betaalt de griffier en het vacatiegeld voor de rechters. Maar dat is iets anders dan deel uitmaken van de organisatie en de bureaucratie van de rechterlijke macht.' (LH)

---