Nederlandse Orde van Advocaten

Nieuws

Altijd recht op consultatie vóór verhoor

Verhoor Jan Boksem
Op basis van art. 6 EVRM moet iedere verdachte voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat kunnen raadplegen. En strafrechtelijk minderjarigen hebben zelfs recht op (rechts-)bijstand tijdens dat verhoor. Deze conclusie uit de uitspraak van het EHRM in de Salduz-zaak heeft de Hoge Raad eergisteren getrokken. Iedere verdachte dient te worden gewezen op het consultatierecht en moet dit `binnen de grenzen van het redelijke' kunnen verwezenlijken. Niet-naleving van deze voorschriften levert een vormverzuim op van art. 359a Sv, met bewijsuitsluiting als meest voor de hand liggende sanctie. Maar dan moeten advocaten er wel over klagen bij de rechter. Lees verder over o.a. gevolgen voor de piketregeling. In het Advocatenblad eind volgende week een verdere analyse van deze uitspraken.

---