Gemeente Veenendaal


Onderzoek naar asbestdeeltjes in winkelcentrum Corridor

De gemeente laat onderzoek doen of er asbestdeeltjes in de gangen van de Corridor en in de Albert Heijn zijn vrijgekomen. Voor het gemeentebestuur is hierbij de volksgezondheid en veiligheid van bewoners en winkeliers het belangrijkste. Tijdens sloopwerkzaamheden in de Albert Heijn in het winkelcentrum de Corridor is afgelopen weekend asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Vrijdagavond 3 juli is een wand neergezet waarna de sloopwerkzaamheden zijn gestart. In de loop van de zaterdag daarop ontstond het vermoeden dat men te maken had met asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek op initiatief van de aannemer kwam naar voren dat hier inderdaad sprake van was. In het weekend is asbesthoudend materiaal verwijderd. Volgens de Arbeidsinspectie is niet volgens het asbestprotocol gesaneerd.

Getroffen maatregelen
De Arbeidsinspectie heeft op zondag het werk stilgelegd. Tevens is de Milieupolitie ingeschakeld die enkele bouwmensen heeft meegenomen voor verhoor. Nadat de gemeente werd geïnformeerd heeft zij vervolgens eigen onderzoek laten verrichten naar de vraag of er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen in de gangen van de Corridor en in de Albert Heijn zelf. TNO analyseert de genomen monsters en komt maandag 6 juli eind van de middag met de resultaten van de monsters die genomen zijn in de gangen van de Corridor. Het onderzoek is maandagochtend uitgebreid naar de winkels die aan de vestiging van Albert Heijn grenzen. De gemeente wil zoveel mogelijk risicoâs uitsluiten en met de grootst mogelijke zekerheid vaststellen of er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. De ingangen van de Corridor aan de Tuinstraat, Raadhuisplein en Brouwersgracht zijn afgesloten. Alle winkels die een ingang hebben via de Corridor of een achteruitgang hebben die op de Corridor uitkomt, zijn vandaag gesloten tot nader bericht. De Passage en het gedeelte van de Corridor tussen de Tuinstraat en de Markt is gewoon open.

Communicatie
Winkeliers en bewoners van de Corridor zijn zondagavond geïnformeerd met brieven en tijdens een op het gemeentehuis gehouden informatiebijeenkomst op maandagochtend. Ook zijn pamfletten opgehangen bij ingangen van de Corridor. Verder is een telefoonlijn opengesteld voor informatie: 0318-538 538. Er is een bericht op internet geplaatst (www.veenendaal.nl). Verdere informatie (zoals de uitslag van het onderzoek) zal steeds op internet gepubliceerd worden.

Uitnodiging voor tweede informatiebijeenkomst

Op maandagavond 6 juli 2009 om 19.00 uur organiseert de gemeente een tweede informatiebijeenkomst voor alle omwonenden en winkeliers over de laatste stand van zaken rond de sluiting van de Corridor. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.Locatie: Bedrijfsrestaurant gemeentehuis, Raadhuisplein 1, derde etage