Gemeente Zevenaar


06-07-2009: WMO-raad zoekt leden

In Zevenaar willen we graag de mening van onze inwoners weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Door hun mening te geven kunnen zij invloed uitoefenen op de manier waarop de gemeente Zevenaar de WMO invult.

De gemeente heeft de burgers nodig: bij het opstellen van beleid willen wij uitgaan van de wensen en ideeën van de mensen om wie het gaat. Wat heeft u nodig om deel te nemen aan de samenleving?

De Wmo is een participatiewet. De Wmo wil iedereen in staat stellen mee te doen in de samenleving: jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. Daarom is inbreng vanuit de inwoners heel belangrijk. De gemeente is daarom bezig met het oprichten van een WMO-raad om dit mogelijk te maken.

Uitnodiging
Mensen die willen meepraten over de WMO-raad zijn op woensdagavond 8 juli van harte welkom op het gemeentehuis vanaf 19.30 uur. Op deze avond krijgen zij informatie over de nieuwe WMO-raad en worden ze op ludieke wijze meegenomen naar de wereld van WMO.