Gemeente Zevenaar01-07-2009: Tussenbalans organisatieontwikkelingen in Zevenaar

Over de organisatieontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben de fractievoorzitters, het college en de raad in twee korte bijeenkomsten de tussenbalans opgemaakt. Aanleiding is een eerder toegezegde brief van het college over de huidige stand van zaken. Deze brief is beschikbaar voor de pers. Het is duidelijk dat een nieuwe koers is ingeslagen en dat met een hernieuwd enthousiasme wordt gewerkt. Iedereen heeft vertrouwen in deze nieuwe koers, al beseft men ook dat er genoeg werk aan de winkel is. Het college is blij met deze uitspraak. Een nieuwe basis is gelegd, de afgelopen periode is daarvoor nodig geweest. Het is zaak de nu ingezette positieve lijn vast te houden en uit te bouwen. Het blijft een constante uitdaging telkens weer in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en al je ambities waar te maken. Onze focus is gericht op de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Zevenaar. Wij blijven werken aan een energieke organisatie.

De problemen op het terrein van personeel en organisatie hebben alle betrokkenen veel energie gekost. De fractievoorzitters zijn blij dat zij in deze moeilijke periode onderling de eenheid hebben bewaard. Het is nu weer tijd om de blik naar buiten te richten.