VerkeersInformatieDienst

)

Minister geeft ceremonieel startschot voor NDW

6 juli 2009, 15:00
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 6 juli een feestelijke handeling uitgevoerd waarmee de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) ceremonieel is geopend. Op termijn is de verwachting dat de NDW het mogelijk maakt om verkeersgegevens sneller, actueler en completer beschikbaar te maken.

De NDW zal niet alleen gegevens van de rijkswegen bevatten, zoals tot nu toe het geval was, maar ook van provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen. Het is de bedoeling dat automobilisten hierdoor betere verkeersinformatie krijgen. Ook wegbeheerder denken ervan te kunnen profiteren door het verkeer over het wegennet te spreiden. Het beter benutten van de huidige infrastructuur kan leiden tot 10% minder files.

De VID is enthousiast over de mogelijkheden die het NDW kan bieden, maar voorziet dat het nog wel even kan duren eer de weggebruiker de effecten merkt. Afnemers van de NDW zullen hun systemen moeten, zodat ze kunnen aansluiten aan de NDW. Daarnaast moeten nieuwe manieren worden bedacht om de weggebruiker te bedienen. Als na 2012 de NDW volledig gevuld is, is dat zoveel data dat de traditionele wijze van informeren waarschijnlijk niet meer voldoet.
Vooralsnog ligt de uitdaging echter bij de NDW zelf: op dit moment kan er nog geen data aan afnemers als de VID worden geleverd, hoewel het loket officieel al vanaf 1 juli open is.