Gemeente Lingewaal


Zwemmen in plassen en meren

Wanneer de temperatuur in de zomer stijgt, zoeken veel mensen verkoeling in en aan het water. Ook in deze gemeente worden lokale plassen en meren veelvuldig gebruikt om te recreëren. Veel mensen trekken erop uit met een (zeil)boot, of surfplank, of gaan lekker zwemmen. Toch moet men altijd bedacht zijn op de stroming van het water, de scheepvaart en de soms plotselinge overgang van ondiep naar diep water.

Let op waar je zwemt!

Ga niet zwemmen bij jachthavens of ligplaatsen van boten, in vaargeulen of bij een gemaal of sluis. Ook is het beter om niet te gaan zwemmen bij afvoerleidingen van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Let ook op dat er geen kadavers of vuil in het water drijven. Het is voor de veiligheid beter om daar te gaan zwemmen waar toezicht is en laat kleine kinderen nooit alleen in het water!

Kwaliteit zwemwater

In Nederland houden een aantal instanties zich bezig met de kwaliteit van het zwemwater. De provincie controleert elke twee weken de kwaliteit van het zwemwater op de aanwezigheid van bacteriën, de helderheid en de aanwezigheid van blauwalgen. De bacteriologische toestand van het open water is een belangrijk onderdeel om te bepalen of het als zwemwater kan worden aangemerkt. De bacteriologische kwaliteit zegt namelijk iets over de aanwezigheid van ziektekiemen. Bij een warme zomer kan de waterkwaliteit snel slechter worden. Wanneer de kwaliteit van het water op een bepaalde plek slecht is, zal de provincie dit (door middel van borden) aangeven.Â

Hygiëne

Door het afval in de afvalbakken te deponeren en gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen kunt u uw steentje bijdragen aan de kwaliteit van het zwemwater en de hygiëne in en rondom de zwemplassen.

Etensresten, papier, plastic, glas of blik op het strand of in het water kunnen ook gevaarlijk zijn. Naast de kans op verwondingen trekt dit afval bovendien ongedierte aan. Ruim daarom altijd uw afval op.

Â

âGENIET VAN DE ZOMER, MAAR HOUDT REKENING MET ELKAAR EN DE NATUUR!â