Gemeente De Bilt


Vitras stopt per 1 oktober in De Bilt

Vitras/CMD heeft de gemeente laten weten dat zij per 1 oktober aanstaande stopt met het leveren van hulp bij het huishouden. De gemeente heeft hiervan kennis genomen en gaat in gesprek met de andere zorgaanbieders in De Bilt om de zorg over te nemen. In deze gesprekken staan de continuïteit en kwaliteit van de hulp bij het huishouden centraal.

De cliënten in de gemeente De Bilt die op dit moment huishoudelijke hulp van Vitras ontvangen hoeven zich geen zorgen te maken. De gemeente zal zich tot het uiterste inspannen om zorg te blijven leveren. De wijze waarop dit wordt georganiseerd is komende dagen onderwerp van gesprek met de andere zorgaanbieders in De Bilt.

Op dit moment ontvangen ca. 1000 cliënten huishoudelijke hulp in natura van de gemeente, waarvan 60% door Vitras wordt geleverd. Deze cliënten zullen straks via een andere organisatie hulp bij het huishouden ontvangen. Uiteraard wordt bekeken of de medewerkers die nu in dienst zijn bij Vitras de werkzaamheden straks via een andere organisatie kunnen blijven uitvoeren. Ook dat is onderwerp van gesprek met de zorgaanbieders. Tevens organiseert de gemeente op korte termijn een informatiebijeenkomst voor de medewerkers van Vitras om met hen van gedachten te wisselen over de ontstane situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Communicatieadviseur, Ingrid Verbeek, telefoon (030) 228 95 01.

Bilthoven, 6 juli 2009