NDC/VBK Uitgevers Verschuivingen bij non-fictie uitgeverijen NDC|VBK maandag, 06 juli 2009, 16:00 (NDC|VBK)

Binnen de non-fictie uitgeverijen van NDC|VBK de uitgevers vinden momenteel diverse verschuivingen plaats. Zoals eerder gemeld in het bericht van 9 juni jl zullen de kernfondsen van Tirion deels samengaan met Uitgeverij De Fontein en deels met Kosmos Uitgevers.

Deze stappen zijn een logisch gevolg van de ontwikkelingen op de non-fictiemarkt, die samenbundeling van verschillende activiteiten noodzakelijk maken om de vooraanstaande positie die NDC|VBK inneemt ook op langere termijn te kunnen waarborgen.

In verband hiermee heeft Aernoud Oosterholt per 1 juli na bijna 9 jaar afscheid genomen als directeur van Tirion Uitgevers. Hij zal zich onder meer gaan richten op het management van Roodbont Uitgeverij en Communicatie in Zutphen, eveneens een onderdeel van NDC|VBK en gespecialiseerd in hoogwaardige vakinformatie voor de internationale agrarische sector.

Aernoud Oosterholt: `Ik ben erg blij dat op deze wijze de kernfondsen van Tirion hun sterke marktpositie kunnen bestendigen en mogelijk verder uitbouwen. Bij Uitgeverij Roodbont gaan we de komende tijd hard aan de slag om onze positie in de wereldmarkt op een efficiënte wijze verder vorm te geven. Met name het internationale aspect biedt veel mogelijkheden.'

NDC|VBK de uitgevers is een toonaangevende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied. Zij onderneemt op het raakvlak van informatie, cultuur en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media. Haar uitgaven komen tot stand op basis van onafhankelijke redactie.
---