Senternovem

06-07-2009 | Informatievoorziening over Duurzaam bouwen verhuist

Vanaf 1 juli 2009 stopt SenterNovem het beheer en onderhoud van de Duurzaam Bouwen website (www.duurzaambouwen.senternovem.nl) en het beantwoorden van vragen door de Dubo Infodesk. Het Ministerie van VROM/Wonen, Wijken, Integratie gaat zelf informatie over duurzaam bouwen op haar website toegankelijk maken. Vanaf 1 augustus 2009 is informatie over duurzaam bouwen te vinden op de website www.minvrom.nl dossier duurzaam bouwen en verbouwen.

SenterNovem blijft het adres voor informatie, regelingen en subsidies m.b.t. energiebesparing en duurzame energie bij bouwen en wonen. Ga naar www.senternovem.nl/kompas, op de achterliggende pagina's staat onder andere informatie over subsidies en fiscale regelingen. Voor vragen hierover is het Informatiepunt van SenterNovem bereikbaar.

Telefoon: (030) 239 35 33, op werkdagen van 09:00 - 12:00 uur en van 14:00 - 16:00 uur, E informatiepunt@senternovem.nl.