Gemeente Breukelen


Plassenschap

Wethouder Nagel benoemd als voorzitter van het Plassenschap

Per 1 juli jongsleden is wethouder G. C. Nagel van de gemeente Breukelen benoemd tot voorzitter van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving. Hij volgt in deze functie de heer Bijl op, oud-burgemeester van Wijdemeren. Het dagelijks bestuur van het Plassenschap heeft de heer Nagel als voorzitter benoemd tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester in Wijdemeren wordt de discussie over het voorzitterschap weer geopend.

De heer Nagel maakt al geruime tijd deel uit van het bestuur van het Plassenschap. Hij zegt "blij te zijn met zijn benoeming als voorzitter. Het gaat om een uniek gebied, waar ik zeer begaan mee ben. De prachtige combinatie van recreatievoorzieningen met de natuur en het kenmerkende landschap, trekken veel mensen aan. Om dat in goede banen te leiden moet een aantal problemen worden aangepakt. Ik wil de komende tijd duidelijk richting geven aan de oplossingen voor de bagger- en beschoeiingproblematiek van het gebied. Ook ga ik de financiële problemen niet uit de weg. Het is een prachtig gebied en dat moet ook in de toekomst zo blijven!".

Plassenschap Loosdrecht en omgeving

In 1957 is op initiatief van de provincies Noord-Holland en Utrecht het Plassenschap Loosdrecht en omstreken opgericht, met als doel om de Loosdrechtse Plassen als watersportgebied in stand te houden en verder te ontwikkelen, recreatievoorzieningen aan te leggen en natuur en landschap in stand te houden. De deelnemers in het plassenschap anno 2009 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen, Utrecht en Wijdemeren, alsmede de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Doel van het plassenschap is de behartiging van de belangen van de recreatie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de bescherming en de ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Recreatie Midden-Nederland (www.recreatiemiddennederland.nl).