Senternovem

06-07-2009 | Akkoord over wijziging woningwaarderingsstelsel in kader van energieprestatie

De Woonbond, branchevereniging van corporaties Aedes en WWI-minister Van der Laan hebben een akkoord bereikt over wijziging van het woningwaarderingsstelsel (wws). De wijziging stimuleert investeringen in verbetering van de energieprestatie van huurwoningen tot energielabel B. Ook bevat de wijziging een stimulans voor het labelen van huurwoningen. Huurders krijgen de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het toegekende energielabel. De Tweede Kamer gaat nog in debat over het voorstel.

De betrokken partijens waren het er al een overeens dat het waarderingsstelsel moest worden aangepast dat een goede energieprestatie meer en een slechte minder punten oplevert dan in het huidige stelsel. De wijziging is zo vormgegeven dat er voor verhuurders stimulansen van uitgaan om de energieprestatie van hun woningen te verbeteren.

Downloads

Kamerbrief wijziging WWS 02-06-2009 Bijlage Kamerbrief wijziging WWS 02-06-2009