Senternovem

03-07-2009 | Toolkit maakt ontwikkelaars enthousiast voor duurzaamheid

Voor ontwikkelaars en opdrachtgevers van kantoren is het sinds kort gemakkelijker om een duurzaam kantoor te ontwikkelen. Half juni is de Toolkit Duurzame Kantoren verschenen. Het is een praktische handleiding om op een goede en efficiënte manier tot een duurzaam kantoor te komen, van eerste idee tot en met het selecteren van een passend concept en het doorzien van de consequenties.

"De Toolkit Duurzame Kantoren is ontwikkeld op initiatief van de doelgroepen zelf", vertelt Frans de Haas, directeur van adviesbureau De Haas & Partners, één van de samenstellers van de Toolkit. "Steeds meer marktpartijen zijn bezig met duurzaamheid. Dat heeft diverse redenen. Zo stijgen duurzame gebouwen sneller in waarde dan traditioneel gebouwde kantoren. Ook is de EPC voor kantoren begin 2009 aangescherpt van 1,5 naar 1,1 en in 2015 gaat die nog 25% omlaag."

Integraal ontwerpen
"Het ontwikkelproces voor duurzame kantoorgebouwen kan behoorlijk complex zijn", vervolgt De Haas. "Inmiddels weten we dat het van belang is om een gebouw `integraal' te ontwerpen. Het gaat er dan om oplossingen en maatregelen die bij elkaar passen te combineren, zodat ze elkaar waar mogelijk versterken. Ofwel: er moet in `concepten' gedacht worden. Dat is dan ook de rode draad van de Toolkit."

"Het denken in concepten is echter niet genoeg. Zo'n ontwikkelproces blijft complex en vele vragen moeten beantwoord worden: Welke stappen moeten worden doorlopen, wanneer is expertise van een adviseur nodig, waar zijn aanvullende vergunningen voor nodig en hoe lang duurt dat. Kortom, hoe kun je zo'n proces `managen' zonder dat je het gevoel hebt risico's te lopen. De Toolkit biedt met uitgewerkte concepten handvatten voor marktpartijen om het proces goed te kunnen managen."

Duurzaamheid aantrekkelijk
Marktpartijen hebben zelf aan de toolkit bijgedragen, zoals René Raaijmakers van IPMMC Vastgoed. Raaijmakers: "Hoe kun je duurzaamheid aantrekkelijk maken voor ontwikkelaars, waarbij de commerciële en technische processen elkaar versterken? Daar hebben wij steeds op gelet. Zo is voor ontwikkelaars en opdrachtgevers met name de financiële haalbaarheid van belang. Het is dan goed te weten welke financiële voordelen bepaalde maatregelen opleveren (via een quick-scan) en welke subsidies of andere financiële inkomsten er zijn.

De financiële haalbaarheid vormt de basis voor het verdere ontwerp, de realisatie en de exploitatie van een project. De basisdoelstelling hierbij is: wat kunnen we gratis vanuit de omgeving onttrekken of hergebruiken. Hierbij valt te denken aan rekencentra, casino's, tuinderkassen, biowind, zon, aardwarmte, enzovoort. Het vergt een andere manier van denken en benadering van het proces, al vanaf de initiatieffase van een project."

Volop in ontwikkeling
"De Toolkit is vanzelfsprekend nog volop in ontwikkeling", benadrukt De Haas. "Het is de eerste Toolkit voor kantoren en we hopen dat we veel reacties krijgen in de vorm van nieuwe, nog beter scorende concepten en aansprekende voorbeelden van concepten. Het is ook zeker de bedoeling om ontwikkelaars te inspireren en uit te nodigen met een nieuwe generatie, nóg zuiniger concepten te komen."

De Toolkit Duurzame kantoren is te bestellen voor EUR 140.- op www.toolkitonline.nl. Eerder verschenen de Toolkit Duurzame Woningbouw en de Toolkit Bestaande Bouw. Nog verwacht wordt de Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling.