Minister ontvangt advies 'Consumentenrechten in de interne markt'

Nieuwsbericht | 06-07-2009

Minister Hirsch Ballin van Justitie nam op 6 juli mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken het advies 'Consumentenrechten in de interne markt' in ontvangst.

De SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA), onder leiding van mr. Yvonne van Rooy, bracht het advies uit naar aanleiding van een nieuw voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten. Minister Ernst Hirsch Ballin krijgt het advies overhandigd door Yvonne van Rooy.

Minister Ernst Hirsch Ballin krijgt het advies overhandigd door Yvonne van Rooy.

Het voorstel vervangt vier bestaande Europese richtlijnen op consumentengebied. Ook belangrijk is dat in de richtlijn volledige harmonisatie wordt toegepast. De CCA is op veel punten positief over het voorstel. De nieuwe richtlijn consumentenrechten draagt bij aan de vereenvoudiging van Europese regelgeving en aan een betere werking van de interne markt. Wel plaatst de commissie kritische kanttekeningen bij enkele onderdelen. Zo moet de richtlijn een hoger niveau van consumentenbescherming bieden en mag de richtlijn niet leiden tot extra administratieve lasten voor bedrijven.
.

CCA-voorzitter Yvonne van Rooy is blij dat ondernemers- en consumentenorganisaties samen met onafhankelijke leden tot een unaniem en baanbrekend advies zijn gekomen. Ook minister Hirsch Ballin waardeert het advies. "We kunnen ermee aan de slag in Nederland en nemen het mee in de discussie in Brussel", aldus de minister.

Na het zomerreces komen de bewindspersonen met een reactie.