Consumentenbond


---

6 juli 2009

Drinkwatertoezicht bij NMA

De Eerste Kamer moet zich hard maken voor een onafhankelijke toezichthouder op ons drinkwater. De Consumentenbond pleit, samen met de Vereniging Eigen Huis en VEMW, voor de inrichting van een Waterkamer bij de NMA. Alleen dan is er voldoende toezicht en bescherming voor consumenten tegen te hoge prijzen voor ons drinkwater. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel Drinkwater op 6 en 7 juli 2009.

De toezichthouder Drinkwater moet niet alleen in de gaten houden of drinkwaterbedrijven hun werk goed doen, maar ook gaan toezien op tariefregulering. Drinkwater is een monopoliemarkt met gereguleerde prijzen, maar het is niet de bedoeling dat daar torenhoge winsten worden gemaakt.

Hoge winsten
Uit diverse onderzoeken blijkt dat drinkwaterbedrijven de afgelopen jaren hoge winsten hebben uitgekeerd aan hun aandeelhouders. In de nieuwe Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld dat er aan winst uitbetaald mag worden. Daarmee wordt een langgekoesterde wens van de Consumentenbond, namelijk een eerlijke prijs voor drinkwater, gerealiseerd.

---