Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nieuw verbond tussen Nederland en Bangladesh omtrent waterbeheer en klimaatverandering

06 jul 2009 | Nederland intensiveert zijn betrekkingen met Bangladesh op het gebied van waterbeheer en landaanwinning. Dit is het resultaat van het bezoek van minister Koenders en staatssecretaris Huizinga, aan Bangladesh op 4 en 5 juli.
Minister Koenders en staatssecretaris Huizinga bezoeken het uitgraven van een sloot in een Bengaalse polder

Nederland is van oudsher de voornaamste bilaterale partner van Bangladesh op het gebied van waterbeheer. De bestaande samenwerking wordt nog belangrijker tegen de achtergrond van de klimaatverandering, die voor beide landen gevolgen heeft.

Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) benadrukken het belang van een effectieve voorbereiding op calamiteiten en van een plan voor langetermijninvesteringen in de watersector dat kan reken op de steun van alle partijen in het parlement.

Gebleken is dat de actieve betrokkenheid van plaatselijke dorpsbewoners, via participatieprogramma's voor waterbeheer, van groot belang is voor verbetering van de bescherming tegen overstromingen en voor ontwatering en irrigatie - en daarmee ook voor de voedselproductie en het bodemgebruik.

De regering van Bangladesh heeft al in 1999, met het aannemen van de National Water Policy, het fundament voor deze vernieuwingen gelegd. Om op dat succes te kunnen voortbouwen is het nu van essentieel belang om instellingen als de Bangladesh Water Development Board te versterken, zodat Bangladesh `klimaatbestendiger' wordt. Nederland blijft steun bieden op belangrijke terreinen, zoals het opleiden van waterdeskundigen en plaatselijke waterbeheerinstanties, landaanwinning en geïntegreerd stroomgebiedbeheer.

De minister en staatssecretaris hebben ook een akkoord bereikt over nauwe samenwerking met Bangladesh ter voorbereiding op de top over klimaatverandering die in december 2009 in Kopenhagen wordt gehouden. Minister Koenders heeft de regering van Bangladesh uitgenodigd voor een bijeenkomst over klimaatverandering, die door de Nederlandse regering wordt georganiseerd en wordt medegefinancierd door de Wereldbank en de Britse regering.

Minister Koenders en staatssecretaris Huizinga zijn verheugd over de recente begrotingsmaatregelen die de regering van Bangladesh heeft genomen om het hoofd te kunnen bieden aan de wereldwijde economische recessie. Ondanks bepaalde zwakke punten op bestuurlijk niveau heeft Bangladesh sinds 1990 opmerkelijke groeicijfers geboekt, en die trend zet zich voort.

"Het is belangrijk dat de regering haar millenniumdoelstellingen behaalt, met name waar het gaat om het terugdringen van de armoede tot 25% van de bevolking in 2015. Nederland blijft in de tussentijd een betrouwbare partner en toont zich ook nu, tijdens de huidige financiële en economische crisis, onverminderd solidair met Bangladesh." aldus Koenders.

De minister en staatssecretaris benadrukken dat de regering van Bangladesh het ondernemingsklimaat moet verbeteren om meer plaatselijke en buitenlandse investeerders te kunnen aantrekken. De inzet van de regering voor een zero-tolerance beleid ten aanzien van corruptie is van cruciaal belang om vertrouwen te kweken en de reputatie van Bangladesh te verbeteren.

Zowel de minister als de staatssecretaris zijn blij met de terugkeer van de democratie in Bangladesh in de vorm van eerlijke en vrije verkiezingen, en zijn onder de indruk van de krachtige en onafhankelijke rol van de nationale verkiezingscommissie. Zij zijn ook verheugd over de oprichting, door de regering, van een nationale mensenrechtencommissie met toereikende bevoegdheden en middelen. Dit is een essentiële stap die zal bijdragen aan eerbiediging van de mensenrechten en versterking van de democratie.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl

Gerelateerde dossiers

* Water