De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool en InnoSportNL tekenen samenwerkingovereenkomst

Vorige week hebben de directeuren van de Academie voor Sportstudies (John van den Berg) en van de Academie voor Technology, Management & Design (Ton de Jager) van De Haagse Hogeschool een samenwerkingsovereenkomst getekend met InnoSportNL. Met deze overeenkomst wordt een structurele samenwerking op het gebied van sportinnovatie gewaarborgd.

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe De Haagse Hogeschool gaat bijdragen aan onderzoek in innovaties in de sport, uitgevoerd door studenten, onder begeleiding van docenten. InnoSportNL zal deze kennis inzetten in haar activiteiten in InnoSportlabs en bij het formeren van consortia voor sportinnovatieprojecten. De samenwerking richt zich daarbij in het bijzonder op Beachsporten, Gehandicaptensport en Zeezeilsporten. In deze sporten zal sprake zijn van samenwerking tussen de hogeschool, InnoSportNL, het bedrijfsleven en de sport. De overeenkomst is afgesloten voor de duur van 4 jaar.

De Academie voor Sportstudies ziet het als haar taak bij te dragen aan een innovatief sport- en beweegaanbod. Dit is een belangrijk onderdeel van het beroepsmatig handelen van haar afgestudeerden. De Academie Technology, Management & Design richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van kennis op het terrein van technologie, mens en maatschappij. De opleiding Bewegingstechnologie binnen die academie leidt onder andere op voor ontwerpers, adviseurs en onderzoekers op het gebied van Sport en Gezondheid.

InnoSportNL, opgericht door TNO en NOC*NSF, heeft als doel uit te groeien tot het nationale centrum voor innovatie binnen de top- en breedtesport. InnoSportNL stimuleert innovatie in de sport en organiseert en begeleidt sportinnovatieprojecten. www.innosport.nl