Dienstenbond CNV

Nieuws

6 juli 2009

Principe-akkoord cao Veronica Uitgeverij

Vorige maand bereikte CNV Media een principe akkoord over de nieuwe cao bij Veronica Uitgeverij. Helaas heeft het nog even geduurd voordat de definitieve tekst van het akkoord beschikbaar was. Maar nu is het dan zover. Hieronder vindt u de afspraken die we hebben gemaakt. CNV Media denkt dat er een goed resultaat is bereikt en legt het akkoord daarom ook positief aan de leden voor. Maar uiteindelijk is het woord aan u: door middel van het bijgesloten stemformulier kunt u stem uitbrengen.


1. Looptijd:
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.


2. Salaris:
De bruto salarissen zullen met ingang van 1 januari 2009 structureel met 2% worden verhoogd. Per 1 juli 2009 zal er een eenmalige uitkering van 0,5% van het bruto salaris plaatsvinden.


3. Flexibilisering van Arbeid:
Gedurende de CAO-periode zal er een onderzoek worden gedaan naar de wensen en mogelijkheden van de flexibilisering van arbeid binnen Veronica Uitgeverij. Dit onderzoek zal 2 fasen kennen. In de eerste fase zal met de leidinggevenden van het bedrijf de wensen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. In de 2 fase zullen de medewerkers in het onderzoek betrokken worden. Beoogd wordt fase 1 in oktober 2009 en fase 2 eind 2009 af te ronden.

Doel is om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in besprekingen voor de volgende CAO vanaf 1 januari 2010. De bonden zullen van het verloop van het onderzoek op de hoogte worden gehouden. Na afloop van elke fase zullen de bonden over het verloop worden geïnformeerd.


4. Internationale solidariteit:
Veronica zal de ingezette contacten met Reporters Sans Frontières te Parijs voortzetten. Waar mogelijk en passend zal Veronica hen faciliteren via Veronica Magazine. Eerder overeengekomen bedragen zullen worden overgemaakt.


5. CAO 2007-2008:
Lopende afspraken uit de laatste CAO 2007-2008 zullen, indien niet anders overeengekomen in het kader van de CAO 2009 worden gecontinueerd. De afspraken 2009 zullen als een addendum aan het bestaande CAO-boekje worden toegevoegd.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met bestuurder Peter Bloemendaal, telefoon: 035 64 60 580. Per e-mail kan ook: p.bloemendaal@remove-this.cnvdibo.nl.