Dienstenbond CNV

Nieuws


6 juli 2009

Nog steeds geen uitsluitsel over 3 `cao dagen' bij Rotatiedrukkerij Voorburgwal

De Grafimedia cao bepaalt dat werknemers die een dag-nacht rooster draaien onder bepaalde omstandigheden recht hebben op 21,6 uur extra vakantie: de zogenaamde 3 cao-dagen. Door wijzigingen in het werkrooster hebben medewerkers geen recht meer op deze dagen. Dat is tenminste het standpunt van de directie van de Rotatiedrukkerij Voorburgwal. Omdat CNV Media niet overtuigd is, is de kwestie neergelegd bij de Commissie van Interpretatie en Dispensatie (CID). Na lang beraad heeft de CID nu eindelijk een uitspraak gedaan. Een uitspraak die helaas nog steeds geen oplossing biedt...

Werknemers die een dag-nacht rooster draaien, waarin om de week een reeks van zes nachtdiensten geldt, hebben recht op 21,6 uur extra vakantie. Zo is het afgesproken in de cao. De medewerkers bij de drukkerij hadden op grond van hun rooster dan ook recht op die drie extra dagen. Maar het nieuwe werkrooster kent een dag-dag-nacht ritme in plaats van een dag-nacht ritme. Daarom zouden medewerkers geen recht meer hebben op de extra dagen. Lijkt een duidelijke zaak, ware het niet dat er bij de Telegraaf Drukkerij Groep nog aanvullende (decentrale) afspraken zijn gemaakt over deze regeling. CNV Media is van mening dat het daarom helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat werknemers hun drie dagen verliezen. Bovendien lijkt er bij verschillende groepen medewerkers op verschillende manieren omgesprongen te worden met het al dan niet toekennen van extra vrije dagen.

Om tot een oplossing te komen werd besloten de zaak voor te leggen bij de CID. Helaas stelt het CID dat, omdat het hier ook om decentrale afspraken gaat, zij niet bevoegd is om tot een uitspraak te komen. Helaas dus een doodlopende weg. Er zit daarom niets anders op dan weer met de directie en OR rond de tafel te gaan zitten. CNV Media hoopt op korte termijn het gesprek aan te gaan en zo tot een bevredigende oplossing te komen. Natuurlijk houden we u op de hoogte!

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met bestuurder Peter Bloemendaal, telefoon: 035 64 60 580. Per e-mail kan ook: p.bloemendaal@remove-this.cnvdibo.nl.