Waterschap Reest en Wieden


voor merengebied Noordwest-Overijssel

Reest en Wieden laat water in voor merengebied Noordwest-Overijssel

Het waterschap Reest en Wieden is gisteren (5 juli) begonnen met het inlaten van water in het merengebied van Noordwest-Overijssel. Daarvoor zijn de `Achterweide' afgesloten en zijn de overvaarbare stuwen in de Vaartsloot in bedrijf gezet.
Het boezempeil stond gisteren voor het inlaten op - 0,83 meter NAP. De weersvoorspellingen geven voor de komende dagen te weinig neerslag aan.

In de waterhuishouding van Noordwest-Overijssel speelt een zorgvuldig peilbeheer een belangrijke rol.
Waterinlaat is in dit geval nodig voor het op peil houden van het water in de boezem en de polders, onder andere voor landbouw, scheepvaart, natuur en recreatie. Maar ook ter bescherming van de houten funderingen van sommige huizen in het merengebied.

Aanleiding

De laatste tijd is er onvoldoende neerslag gevallen. Het streefpeil in het boezemgebied beweegt normaal tussen - 0.73 en - 0.83 meter N.A.P. Door de droogte is het gemiddelde waterpeil gezakt naar N.A.P. - 0.83 meter en zijn maatregelen noodzakelijk. Oorzaken van de daling zijn o.a. verdamping, wegzijging en beregening. Het waterschap Reest en Wieden laat dit jaar voor de eerste keer water in.

Beperkte waterinlaat

De inlaat van water start als het gemiddelde peil op - 0.83 meter N.A.P. ligt. De inlaat wordt dichtgezet als het peil twee centimeter is gestegen tot N.A.P. - 0.81 m.
Alleen bij voldoende neerslag stijgt het niveau meer. Ook de windrichting heeft invloed op de waterstand. Hierdoor kan in sommige delen van het gebied de waterstand zakken tot een niveau beneden N.A.P. - 0.83 meter en kunnen sommige sloten tijdelijk droog komen te liggen.

Zo lang mogelijk uitstellen

Reest en Wieden stelt het inlaten van water zolang mogelijk uit, omdat het ingelaten water uit het IJsselmeer een andere samenstelling heeft dan het water in het boezemgebied. Gebiedsvreemd water bevat meer stikstof en fosfaten en is minder goed voor de waterkwaliteit in de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden.
Het ingelaten water komt rechtstreeks uit het IJsselmeer en stroomt via het Vollenhovermeer naar de inlaat bij het gemaal A.F.Stroink. Daarna bereikt het water in korte tijd het merengebied van Noordwest-Overijssel.

De actuele boezempeilen kunt u bekijken via de website van Reest en Wieden: www.reestenwieden.nl (vervolgens klikken op: Leven met water, Peilbeheer, Waterstanden).

© Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||