Ministerie van Economische Zaken

'Rusland geeft douane-unie prioriteit'

6 juli 2009 | nieuwsbericht

Rusland geeft de realisatie van een douane-unie de komende tijd prioriteit boven het WTO-lidmaatschap. Dat bleek tijdens de eerste dag van de economische missie van Staatssecretaris Heemskerk (Buitenlandse Handel) naar Moskou, Moermansk en St. Petersburg.

Rode Plein in Moskou

Rusland werkt momenteel samen met Kazachstan en Wit-Rusland aan de vorming van een douane-unie per 1 januari 2010. Na vorming van de Unie willen ze als collectief toetreden tot de WTO.

WTO

Op de eerste dag van de missie sprak staatssecretaris Heemskerk in Moskou met Minister Nabiullina van Economische Ontwikkeling en Minister Khristenko (Industrie en Handel). Heemskerk vroeg Nabiullina naar de toetreding van de Russen tot de WTO, een voor het Nederlands bedrijfsleven belangrijk punt. Nabiullina gaf aan dat Rusland de komende tijd dus eerst prioriteit geeft aan de nieuwe douane-unie. Ook heeft Rusland volgens Nabiullina al de meeste WTO-regels geimplementeerd, net als Kazakhstan, zodat ze na de vorming van de Unie stappen kunnen zetten richting de WTO.

Energiebesparing

Nabiullina en Khristenko maakten beiden duidelijk dat ze graag met Nederland willen samenwerken op het terrein van energiebesparing. Zo is sprake van een mogelijk "Government to Government" programma om ervaringen met besparingsbeleid --zoals de meerjarenafspraken met de energie intensieve industrie in Nederland-- uit te wisselen. Ook voor de inzet van Heemskerk om energie te besparen in de ICT-sector toonden ze zich geinteresseerd.

Khristenko vertelde daarnaast over de recent geinstalleerde innovatiecommissie onder leiding van president Medvedev. Deze commissie heeft zich ten doel gesteld Rusland op vijf gebieden sterker op de kaart te zetten: 1) nucleaire kennis, 2) medische technologie en biotech, 3) ruimtevaart, 4) energiebesparing en 5) ICT. Nabiullina staat daarbij aan het hoofd van de uitvoering van de energiebesparingsplannen.

Moermansk

Na het bezoek aan Moskou reist Heemskerk nu door naar Moermansk, waar hij met ca. 30 bedrijven in zijn kielzog de mogelijkheden voor onder meer Nederlandse offshore bedrijven onderzoekt. In de regio rond Moermansk staan diverse transport- en energieprojecten op stapel waarbij Nederlandse bedrijven een rol zouden kunnen spelen.

Meer informatie;

* Voor de pers; Edwin van Scherrenburg, woordvoerder staatssecretaris Heemskerk, 0615028924,
e.v.vanscherrenburg@minez.nl

Meer informatie


* Dossier: Missie naar MoermanskStaatssecretaris Heemskerk breng van maandag 6 juli tot donderdag 9 juli 2009 een bezoek aan het Russische Moermansk, samen met circa 30 bedrijven en een Groningse delegatie onder leiding van wethouder Jaap Dijkstra. Tijdens de missie kunnen de bedrijven hun kennis presenteren op het gebied van offshore/maritieme technologie, visserij en energie.
* Dossier: Internationaal ondernemenGlobalisering is een van de meest besproken onderwerpen in de economische politiek. Dat is niet voor niets. Door technologische ontwikkelingen en door het wegvallen van grenzen hebben ondernemingen steeds meer internationale mogelijkheden.