European Union| | | |

|RAAD VAN         |                    |NL     |
|DE EUROPESE UNIE     |                    |      |
|Brussel, 3 juli 2009                        |
|11683/09 (Presse 206)                        |
|P 78                                |
|(OR. en)                              |
|PERSMEDEDELING                           |
|Betreft: de formele afschaffing van de doodstraf in Togo      |
|Verklaring van het voorzitterschap namens de EU over de formele   |
|afschaffing van de doodstraf in Togo                |
Het verheugt de EU dat de Nationale Assemblee van Togo op 23 juni 2009 met eenparigheid van stemmen heeft besloten de doodstraf voor alle misdrijven af te schaffen en de reeds uitgesproken doodstraffen om te zetten in straffen die levenslange vrijheidsbeneming meebrengen. Wij wensen het Togolese parlement, de Togolese regering en het Togolese volk geluk met dit belangrijke besluit.

De lidstaten van de Europese Unie zijn van mening dat de afschaffing van de doodstraf ertoe bijdraagt de menselijke waardigheid te versterken. De Europese Unie herhaalt dat zij streeft naar de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. Zij is ervan overtuigd dat de afschaffing door Togo een belangrijke stap is om dat doel te bereiken en hoopt dat dit besluit andere landen in de regio ertoe zal aansporen het Togolese voorbeeld te volgen.

De kandidaat-lidstaten Turkije, Kroatië* en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.


* Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.