Gemeente Leidschendam-Voorburg


inspraak en inloopavond Voorburg-Noord

Het college heeft op 30 juni 2009 de ontwerpverordening Particuliere Woningverbetering Voorburg-Noord vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze verordening is een belangrijk middel om woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren in Voorburg-Noord te stimuleren om het onderhoud aan hun woningen op te pakken. De verordening Particuliere Woningverbetering Voorburg-Noord regelt de voorwaarden voor het verstrekken van subsidies en laagrentende leningen. In de periode van 3 juli tot en met 1 september 2009 kunt u op de ontwerpverordening reageren.

Kijk op de website van Voorburg-Noord voor meer informatie over hoe u kunt reageren op de conceptverordening. Of kom naar de inloopavond op donderdag 9 juli in wijkcentrum de Driesprong, van Faukenbergsestraat
1 in Voorburg.