Provincie Noord-Holland

Provinciale Staten kiezen nieuw College van GS


6-7-2009

In een extra Statenvergadering kiezen Provinciale Staten van Noord Holland (PS) vandaag het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS). De coalitiepartijen komen met een voorstel voor het nieuwe collegeprogramma.

De coalitiepartijen geven het College voor het Collegeprogramma de volgende accenten mee:

· Aanbevelingen onderzoekscommissie opvolgen

· De economische recessie het hoofd bieden

· Ruimtelijke visie op Noord-Holland vaststellen

· Betaalbaar wonen stimuleren

· De jeugdzorg beter organiseren

· Natuur blijven ontwikkelen en beheren

· Investeren in bereikbaarheid

· Investeringen in Landelijk Gebied voortzetten

· De strijd tegen het water op peil houden

· Bijdragen aan een beter klimaat en meer duurzaamheid

Het College wordt gevraagd op korte termijn invulling te geven aan deze accenten, rekening houdend met de financiële positie van de provincie.

Tijdens de coalitieonderhandelingen is ook gesproken over een portefeuilleverdeling. Het College van GS bepaalt dinsdag 7 juli de definitieve verdeling. De coalitiepartijen stellen de volgende portefeuilleverdeling voor:


* Elisabeth Post (VVD)
Financiën en WVV

* Laila Driessen (VVD)
Ruimtelijke Ordening en grondbeleid

* Sascha Baggerman (PvdA)
Jeugd, wonen en cultuur

* Rob Meerhof (PvdA)
Zorg en welzijn, landelijk gebied en bestuur
* Rinske Kruisinga (CDA)
Water, Europa en personeel & organisatie

* Jaap Bond (CDA)
Economische zaken en landbouw

* Bart Heller (GL)
Milieu, energie, natuur en gemeentelijke samenwerking

De vergadering van 6 juli vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem. Aanvang 19.00 uur.