Gemeente Rotterdam

2009 | 115

6 juli 2009

Veiligheidshuis Rotterdam geopend

Vanmiddag is in aanwezigheid van minister van Justitie Hirsch Ballin en de staatssecretaris van Justitie mevrouw Albayrak het Veiligheidshuis Rotterdam geopend. Het Veiligheidshuis is een voortzetting van de Rotterdamse veelplegersaanpak.

In het Veiligheidshuis worden strafrecht en zorg op elkaar afgestemd. Personen afkomstig uit detentie of veelplegers krijgen een persoonsgericht traject (straf en/of zorg) zodat ze weer kunnen deelnemen aan de samenleving zonder overlast of criminaliteit te veroorzaken. Opsporing, vervolging en hulpverlening werken in het Veiligheidshuis onder één dak samen aan een veiliger Rotterdam.

Regionale Veiligheidshuizen

Naast de opening van het Veiligheidshuis Rotterdam is in het stadhuis van Rotterdam ook een intentieverklaring getekend door de twintig regiogemeenten, de hoofdofficier van het parket Rotterdam en de korpschef politie Rotterdam-Rijnmond om regionale Veiligheidshuizen op te zetten. De regio Rotterdam-Rijnmond streeft naar regionale veiligheidshuizen omdat veelplegers en ex-gedetineerden zich niet houden aan gemeentegrenzen. Voor een structurele aanpak van deze doelgroepen is het gewenst te komen tot regionale informatie-uitwisseling en samenwerking. Dit gaat ook het zogenaamde 'waterbedeffect' tegen (streng regime in de ene gemeente leidt tot instroom van veelplegers in andere gemeenten). Het is de bedoeling dat het in 2010 komt tot de ontwikkeling van een aantal regionale veiligheidshuizen.