Ministerie van Economische Zaken

SER biedt kabinet advies aan over consumentenrechten

6 juli 2009 | nieuwsbericht | Consumentenbeleid

Minister Hirsch Ballin van Justitie nam maandag 6 juli 2009, mede namens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, het advies `Consumentenrechten in de interne markt' in ontvangst. De SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA), onder leiding van mr. Yvonne van Rooy, bracht het advies uit naar aanleiding van een nieuw voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten.

Richtlijn consumentenrechten

Het voorstel vervangt vier bestaande Europese richtlijnen op consumentengebied. Ook belangrijk is dat in de richtlijn volledige harmonisatie wordt toegepast. De CCA is op veel punten positief over het voorstel. De nieuwe richtlijn consumentenrechten draagt bij aan de vereenvoudiging van Europese regelgeving en aan een betere werking van de interne markt. Wel plaatst de commissie bij enkele onderdelen kritische kanttekeningen. Zo moet de richtlijn een hoger niveau van consumentenbescherming bieden en mag de richtlijn geen extra administratieve lasten voor bedrijven opleveren.

Advies

CCA-voorzitter Yvonne van Rooy is blij dat ondernemers- en consumentenorganisaties samen met onafhankelijke leden tot een unaniem en baanbrekend advies zijn gekomen. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Heemskerk waarderen het unanieme en constructieve advies. Na het zomerreces komen beiden nog met een formele kabinetsreactie.

Meer informatie


* Dossier Consumentenbeleid Een goed geïnformeerde consument, die zijn rechten en plichten ten aanzien de aankoop van producten en diensten kent, draagt bij aan een goede marktwerking. Het informatieloket http://www.consuwijzer.nl/ verstrekt consumenten informatie zoals praktisch advies, tips, voorbeelden en telefoonnummers van relevante organisaties.

Verwante informatie


* Consumentenbeleid