Dienstenbond CNV

Nieuws

6 juli 2009

UWV in crisistijd?

De interne en externe crisis. Dit was de leidraad van het open overleg met UWV op 1 juli 2009. Intern speelt natuurlijk de landing WIA en het proces rondom het terugdraaien van de plaatsingen. Extern de kredietcrisis en de gevolgen hiervan voor de organisatie UWV. Een kort verslag.

Landing WIA
De uitspraak van de rechter omtrent de Landing WIA heeft veel voeten in aarde. De afgelopen tijd is er door UWV en de OR hard gewerkt. Niet alleen om een basis te zoeken om met elkaar het overleg te hervinden. Vooral om een scenario op te zetten om op een goede constructieve wijze voor 1200 medewerkers plaatsingen terug te draaien. Voor medewerkers wordt gezocht naar een maatwerkoplossing om de gevolgen op te vangen van deze terugdraaiing. CNV Dienstenbond meent dat hiermee op individueel niveau kan worden gezocht naar een oplossing. Mocht u onverhoopt tegen problemen aanlopen, neemt u dan contact op met CNV Dienstenbond.

Crisis
Door de voortdurende crisis loopt het aantal ontslagen op. Dit betekent een grotere instroom in de WW dan voorzien. Als gevolg hiervan zijn er nu meer werknemers nodig om deze instroom in goede banen te leiden. Onduidelijk is nog welk effect dit zal hebben op het Werkbedrijf en de aangezegde dan wel te verwachten boventalligheid. Daarnaast is gesproken over de politieke verwachtingen voor de komende jaren. De instroom in de WW en de omzetting van de WAJONG zullen invloed hebben op de budgettering dan wel formatie binnen UWV. Het is echter nog niet te zeggen hoe groot deze invloed zal zijn en wat dit voor gevolgen heeft.

36/38
We hebben ook gesproken over de stand van zaken 36/38 uur. Op dit moment worden er toetsingscommissies gevormd die de meldingen zullen toetsen. Daarna zullen medewerkers die zich gemeld hebben geïnformeerd worden over de individuele uitkomst. Indien u bericht ontvangt van het UWV over dit onderwerp en u twijfelt aan de juiste beslissing, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan in uw individuele geval bekijken of het UWV de uitspraak van de rechter goed heeft toegepast.

HRM conferentie
In het najaar zijn een tweetal conferenties gepland. Een conferentie heeft als onderwerp mobiliteit. Hierin komen gespreksonderwerpen als EVC, EP, scholing en mobiliteitsbureau aan de orde. Als u iets te melden heeft over een van deze onderwerpen, laat ons dit dan weten. Daarnaast is een conferentie gepland over de arbeidsmarkt en levensfasebewust personeelsbeleid. Hierin komt ook een onderwerp als Plezier in Werk aan de orde. Deze conferentie is ter voorbereiding op de onderhandelingen voor een nieuwe cao in 2010. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en uitkomsten van deze conferenties.

Tot slot nog dit. U bent lid. Uw collega misschien nog niet. Met name in een bewegende onderneming als UWV is het van belang uw stem te laten horen. Maak uw collega lid en verdien tegelijkertijd mooie prijzen!

Heeft u vragen of opmerkingen over deze info, laat u dit dan weten. U kunt terecht bij uw bestuurder Debbie Ritsma, via telefoonnummer 035 - 64 60 580 of per email d.ritsma@remove-this.cnvdibo.nl.