Dienstenbond CNV

Nieuws

6 juli 2009

"ABN AMRO moet vaart maken met ISP2!"

Op 2 juli jl. was het weer tijd voor het vakbondsoverleg bij ABN AMRO. Een aantal belangrijke onderwerpen kwam aan de orde en ook Caroline Princen, Chief Integration Officer (CIO)van ABN AMRO, was aanwezig. In dit bericht een terugkoppeling, die ook interessante informatie voor de leden bij Fortis Bank (FBN) bevat.

CNV Dienstenbond wil snel aan de slag met ISP2
Mevrouw Princen kon ons melden dat de 2e lijns benoemingen op 21 juli a.s. bekend worden gemaakt. Daarna wordt het even stil omdat de volgende ronde benoemingen medewerkers vallend onder de cao zal betreffen. En om ABN AMRO en FBN te kunnen "mixen" heb je dezelfde selectieregels bij beide bedrijven nodig. De huidige E-cao bij ABN AMRO en het Sociaal Plan van Fortis verschillen hierin van elkaar. Een goede reden voor ABN AMRO om snel een Integraal Sociaal Plan (ISP) te willen hebben. Ook aan onze kant zijn er veel redenen om rap een ISP af te spreken: boventallige medewerkers die nu moeten kiezen, weten niet waar ze volgend jaar maart aan toe zijn en het is onduidelijk of de beide regelingen nawerking zullen hebben. ABN AMRO (en FBN) leken echter wel te willen wachten met praten tot eind 2009. CNV Dienstenbond en de collega bonden hebben nu tot snelheid gemaand, maar uiteraard wel met zorgvuldigheid. Begin september willen we de eerste gesprekken met ABN AMRO en FBN starten, Caroline Princen stond hier, met de nodige voorbehouden over de voorbereidingen, niet onwelwillend tegenover. En dat is goed nieuws, want hoe sneller er duidelijkheid is voor de medewerkers, hoe beter!

Duidelijke voorstellen
Onze voorstellen zijn nog steeds helder en duidelijk. Onze standpunten zijn gelijk aan de onderhandelingen over ISP1 in oktober 2008: we willen bij beide bedrijven houden wat we hebben én de herplaatsingen moeten héél fors omhoog. Een intensieve "voorfase" à la het Sociaal Plan FBN, met loopbaanchecks, opleiding en cursussen, moet zo snel mogelijk worden gestart. We weten immers voor 75% al waar de klappen zullen vallen. Na de zomervakantie willen we de vaart erin zetten rondom het ISP. Nieuwe afspraken worden zoals u weet altijd alleen gemaakt met instemming van de vakbondsleden!

Opnieuw vertraging EC-remedy?
De beslissing over de verkoop van NEWBank per 6 juli a.s. lijkt opnieuw vertraging op te gaan lopen. Deze verkoop moet rond zijn voordat met de integratie kan worden begonnen. CNV Dienstenbond en de collega vakorganisaties vinden deze vertraging onacceptabel. De medewerkers én de klanten leven nu al bijna een jaar in onzekerheid. Dit schaadt de motivatie en de economische waarde van de bedrijfsonderdelen. De vakbonden steunen de Ondernemingsraad van NEWBank voor 200% in hun dringende verzoek om snelle duidelijkheid!

Ontvlechting ICT RBS en ABN AMRO
Er staat nog een spannend moment op het programma in het weekend van 11 en 12 juli a.s. Dan moet de ICT van RBS en ABN AMRO worden gescheiden. Lukt dit niet, dan kan de hele legal demerger maanden vertraging oplopen. We hopen er het beste van...

`HR-afspraken' tussen ABN AMRO en RBS
Vanaf het moment van de legal demerger spelen er ook allerlei HR-zaken. Zoals de terugkeerders uit outsourcingstrajecten van ABN AMRO naar RBS NV, een eigen RBS mobiliteitsorganisatie en de scheiding van de pensioenregelingen.

ABN AMRO bevestigt dat zij met RBS in gesprek is over deze onderwerpen. Wel hebben wij voor de terugkeerders vanuit Sofinco (oud AA Interfinance) gevraagd om een eenmalige uitzondering op de terugkeeropgave, naar 15 september '09 (in plaats van 15 augustus a.s.). Voor deze medewerkers moet natuurlijk eerst duidelijk zijn waar zij terecht komen bij een terugkeer, voor zij een goede keuze kunnen maken. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen de bonden direct worden geïnformeerd.

Oneens over verkiezingsvraag
De COR en ABN AMRO bleven het oneens over de vraag of er nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden na de legal demerger. De COR vindt van niet en ABN AMRO vindt van wel. De vakbonden steunen de mening van de COR: nieuwe verkiezingen zijn juridisch gezien nergens voor nodig en -in verband met kennis en ervaring- ook nog eens heel ongewenst. Omdat de strijdende partijen het oneens bleven, wordt nu een uitspraak aan de Ondernemingskamer gevraagd.

Geef uw e-mail adres aan ons door!
CNV Dienstenbond wil uw graag snel en goed informeren. Geef daarom uw e-mail adres aan ons door en u ontvangt dan voortaan de informatie over ABN AMRO en Fortis Bank Nederland digitaal van ons. Stuur een email naar uw bestuurder Sandra Hendriks via
s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl. We horen graag van u!