Senternovem

06-07-2009 | Internationale methode om het daadwerkelijk energieverbruik te berekenen in de gebouwde omgeving

Total Energy Use in Buildings-Analysis and evaluation methods

Internationaal is geconstateerd dat zowel gebruikers als aanbieders van huizen/gebouwen behoefte hebben aan een methode, die een antwoord geeft op de vraag: hoeveel energie verbruikt mijn woning/gebouw?

De beoogde methode zal in eerste instantie het gebouw gebonden energieverbruik meenemen, maar daarnaast nadrukkelijk het gebruikers gerelateerde energieverbruik (apparaten en gedrag). Binnen het Implementing Agreement Energy Conservation in Buildings and Community Systems Program (ECBCS) zijn voorbereidingen getroffen om een onderzoekstraject (annex 53) te starten. Nederlandse partijen zijn geĂŻnteresseerd. In de tweede helft van 2009 zal worden nagegaan of definitieve Nederlandse vertegenwoordiging in deze annex kan worden geregeld.
Contact

ir A. van de AA, Cauberg Huygen, Rotterdam

Meer informatie

Implementing Agreement on Energy Conservation in Buildings and Community Systems (ECBCS)