Senternovem


01-07-2009 | Model voor Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft het geharmoniseerde model voor het Nationaal Actieplan hernieuwbare energie gepubliceerd. Het model maakt onderdeel uit van de richtlijn voor hernieuwbare energie. Nederland zal net als andere lidstaten op korte termijn het model gebruiken om het actieplan op te stellen dat in juni 2010 moet worden aangeleverd.

De Europese Commissaris van Energie, Andris Piebalgs, onderstreept het belang van het actieplan: "Met de bindende doelstelllingen voor het aandeel duurzame energie in 2020 heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet om zekerheid voor investeerders in hernieuwbare energie te bieden. Nationale Actieplannen zullen verder bijdragen aan een stabiel investeringsklimaat."

In het Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen komt onder andere informatie over de streefcijfers per sector en er staat beschreven welke maatregelen een lidstaat neemt om deze streefcijfers te halen. Regelmatige rapportages aan de EU zorgen ervoor dat de aandacht voor de ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen niet verslapt.

Zodra meer bekend is over wat het Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie inhoudt voor Nederland wordt hierover gepubliceerd in de DEN nieuwsbrief en op de site.

Meer informatie

Duurzame Energie Richtlijn gepubliceerd

Externe links (worden geopend in een nieuw venster)

Commission adopts template for National Renewable Energy Action Plans Template for the national renewable energy action plans

Downloads

Template national action plan renewable energy