Vereniging Eigen Huis

Kadaster verhoogt tarieven

Het Kadaster verhoogt per 1 augustus 2009 een aantal van zijn tarieven.

De verhoging van de kadastertarieven is het gevolg van de aanhoudende stagnatie in de vastgoedsector. Het betreft onder andere de tarieven voor kadastrale registratie zoals inschrijvingstarieven. Daardoor nemen het werkaanbod en de inkomsten voor het Kadaster af.

Het Kadaster heeft geen winstoogmerk, maar moet wel kostendekkend werken. In de huidige omstandigheden moet zij zowel op kosten besparen als haar tarieven verhogen. Er is bij het Kadaster al een forse kostenbesparing bereikt door op personeels- en huisvestingsgebied in te krimpen en door op werkprocessen te besparen. Vereniging Eigen Huis is van mening dat het Kadaster zich moet inspannen om zo efficient mogelijk met de financiële middelen om te gaan. Het Rijk houdt hier toezicht op. De kwaliteit van de dienstverlening moet echter op een hoog peil blijven staan. Voor meer informatie.

Zie www.kadaster.nl

Amersfoort, 2 juli 2009
Bron: Vereniging Eigen Huis

---