Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2009Z13548

Vragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over marktwerking in de educatie. (Ingezonden 6 juli 2009)


1
Wat is uw reactie op de oproep van de MBO Raad om een eind te maken aan de marktwerking in de educatie? 1)


2
Deelt u de mening van de voorzitter van de MBO Raad dat ROC's (Regionale Opleidingscentra) de concurrentie met private onderwijsaanbieders niet aankunnen en dat daardoor de onderwijsinfrastructuur wordt afgebroken? Zo ja, bent u bereid om de marktwerking in de educatie stop te zetten? Zo nee, waarom niet?


3
Wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat de ROC's noodgedwongen hun activiteiten op inburgering en educatie moeten stopzetten waardoor "nog meer banen" verloren gaan?


4
Bent u bereid een alternatief te zoeken voor de marktwerking in de educatie, zodat de onderwijsinfrastructuur intact blijft? Wat vindt u van het voorstel van de MBO Raad om een concessiestelsel in te voeren?


5
Wat is uw reactie op het rapport "Naar een betere inburgering", waarin staat dat de marktwerking in de inburgering gestopt moet worden? 2)


6
Waarin verschillen sectoren als het mbo, het hbo met het universitair onderwijs op het gebied van educatie, aangezien u daar geen marktwerking op toelaat zoals bij de educatie?


7
Indien u doorgaat op de ingeslagen weg: hoeveel banen moeten er verloren gaan en hoeveel schade moet er nog aan de educatie worden toegebracht, voordat u inziet dat marktwerking in een dergelijke kwetsbare sector niet werkt?


1) MBO Raad, 30 juni 2009
http://www.mboraad.nl/?news/812162/MBO+Raad+stop+marktwerking+in+educatie.aspx
2) SP-rapport "Naar een betere inburgering", januari 2009 http://www.sp.nl/service/rapport/090129inburgering.pdf